Beheer

 

Vanaf mei 2012 wordt onze boomgaard extensief en gefaseerd begraasd door enkele Drentse heideschapen. Vanwege mogelijke vraatschade zijn alle hoogstamfruitbomen voorzien van een boomkorf. De cirkels met laagstam fruitbomen zijn omgeven met schapengaas en worden toegankelijk gemaakt door middel van klaphekjes.
Het Drentse heideschaap is het oudste schapenras van het vasteland van West- Europa en komt al duizenden jaren voor in ons land.
De kudde neemt deel aan de stamboekfokkerij van de Nederlandse Fokkersvereniging “Het Drents Heideschaap” en is daarmee van grote waarde voor de instandhouding van het oorspronkelijke ras en cultuurhistorisch erfgoed.

 

Rondom de boomgaard zijn bloemrijke randen ingezaaid met eenjarige kruidachtige planten (deze grond wordt elk jaar bewerkt) en een gedeelte van deze randen is aangeplant met heesters en ingezaaid met overjarige kruiden.
Aan de zuidkant van het perceel is een plas- drasoever ingericht, speciaal voor amfibieën en reptielen.
Slootranden worden gefaseerd gemaaid zodat de roodborsttapuit en grasmus kunnen broeden.
Het grote assortiment aan kruiden en heesters maakt dat er veel insecten aanwezig zijn; o.a. zweefvliegen, vlinders, beekjuffers en solitaire bijen. Diverse vogels worden aangetrokken door de zaden en insecten.
Een grote stapel takken geeft beschutting aan o.a. mussen.
Er zijn nestkasten opgehangen voor mezen.
Er is schuilgelegenheid voor o.a. egel en marterachtigen.
Door middel van lijmbanden en oorwormpotjes worden schadelijke insecten geweerd.
De steenuilenkast is bewoond en er staan bijenkasten.
In de poel nabij de boomgaard komen diverse kikkers en salamanders voor.

 

De boomspiegels worden de eerste jaren vrijgehouden van begroeiing en de bomen worden gemest met oude stalmest en goed verteerde compost.

 

In de winterperiode worden de appel- en perenbomen gesnoeid en waar nodig wordt zomersnoei toegepast. De pruimen- en kersenbomen worden zoals het behoort na de vruchtdracht gesnoeid.